Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks


07.11.2017. Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks darbnīca notika Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”. Darbnīcas mērķis bija caur dzīvu būtņu fiziskajām un raksturu atšķirībām iepazīt viņu dabu un izprast iemeslus, kāpēc konkrētai būtnei būtu piemērota konkrēta telpa/vide.

Darba gaitā bērni kopā ar arhitektēm analizēja visiem pazīstamas dzīves būtnes (lācis, zivs, putns), noskaidrojot to raksturīgās iezīmes, pārrunājot, kā šīs dzīvās būtnes raksturīgās iezīmes tai palīdz dzīvot konkrētā vidē un salīdzinot to ar cilvēka dzīvi.

Otrajā daļā bērni darbojās mazākās grupiņās, katra saņemot vienu rotaļu čūsku, priekš kuras, ņemot vērā tās vēlmes un vajadzības, bija jāizveido telpa, bet šajā gadījumā nevis māja, bet gulta, kur gulēt. Grupiņas ietvaros bērni analizēja čūskas īpatnības, pārrunāja, kas to atšķir no iepriekš analizētajiem dzīvniekiem un kas tai būtu piemērotāks. No kociņiem un putuplasta bumbiņām tika veidotas čūskas gultiņas, kurā čūska var iegulties, ielocīties vai iekārties.

VPII “Dzīpariņš” kolektīvs izsaka lielu pateicību Indrai Ķempei un darbnīcas vadītājām arhitektēm Ilvai Cīrulei, Rūtai Austriņai un Norai Saulespurēnai!

Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks (www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv) ir brīvdomīgās izglītības ideja, kas uzsākta 2009. gadā, lai zinībās par APBŪVĒTĀS VIDES veidošanās mākslu ievadītu bērnus un skolu jauniešus. Lai veicinātu nākamo pieaugušo — tās lietotāju, pasūtītāju un likumdevēju — izpratni par ARHITEKTŪRU un PILSĒTVIDI.

http://www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv/bija/