Par mums

IMG_0259Ogres novada pašvaldības vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”, atrodas Ogrē, Mālkalnes prospektā 25. Tā izvietota divstāvu ķieģeļa – betona bloku ēkā, kas nodota ekspluatācijā 1971. gada augustā, pilsētas dzīvojamā apbūves rajonā, pēc to laiku bērnudārza tipveida projekta (sastāv no divām atsevišķām ēkām, kuras pirmos stāvus savieno iekšējais, no abām pusēm stiklotu logu gaitenis, bet otros stāvus – gala grupiņas ar balkona veida ārējām pārejām).

Tās pamatuzdevums ir sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei. “Dzīpariņā” darbojas 11 grupas, ko apmeklē 219 bērni – 1,5 –7 gadus veci. Ar bērniem strādā 22 pirmsskolas izglītības skolotājas, 2 mūzikas skolotājas un 1 sporta skolotāja.

Pedagoģiski audzinošais darbs, tiek veikts pēc izstrādātās un licencētās programmas, attīstot bērnu psihiskos izziņas procesus. Liela uzmanība tiek veltīta dzīves organizācijai adaptācijas periodā, kā arī sekmīgam bērnu socializācijas procesam.

VPII “Dzīpariņš” pakļaujas Ogres rajona skolu valdei, bet ir Ogres novada domes īpašums.

Par iestādes darbu atbild vadītāja, kurai ir 2 vietnieces: vadītājas vietniece izglītības jomā, vadītājas vietniece saimnieciskā darbā.

Par iestādes higiēnisko stāvokli, bērnu medicīnisko aprūpi, atbild vecākā medmāsa. Par tīrību un sakoptību telpās rūpējas apkopējas, bet teritorijā – dārzniece un sētnieks.

PII “Dzīpariņš” nodarbināti 52 darbinieki: 25 – pedagoģiskie, 23 – tehniskie darbinieki.

Pie ēkas ir attiecīga labiekārtota (apzaļumota) teritorija ar bērnu rotaļu laukumiem, asfaltētiem celiņiem, teritorijas saimniecisko daļu. Iestādes teritorija nožogota ar metāla konstrukcijas žogu, vārtiem. Iekšžogam pa perimetru izveidots dekoratīvo augu dzīvžogs.

PII “Dzīpariņš” ir noslēgts līgums ar apsardzes firmu SIA “Reģionālais drošības serviss”.